BABO Project

Gemengd meertalig leren in peuterleeftijd
Dit project beoogt het leren van een tweede taal voor kinderen tussen 0 en 6 jaar te verbeteren.
De sleutel? Leer het op een natuurlijke, boeiende en gepersonaliseerde manier voor elke student door de theorie van Howard Gardner over meerdere intelligenties over te nemen.
Deze theorie houdt in dat elke student verschillende intelligenties, vermogens en interesses heeft, zodat hetzelfde leren niet op dezelfde manier aan alle studenten gegeven kan worden.
Het ontwikkelen van verschillende onderwijsmaterialen om een tweede taal te onderwijzen aan leerlingen van de middelbare school is essentieel voor het leren van een tweede taal.
En waarom niet op een innovatieve manier door opvoeders en families van ECEC (early childhood education and care) nieuwe educatieve methodologieën en digitale middelen aan te bieden?
Babo is een kleine draak, ons hoofdpersonage
Het zal de kern vormen van de cartoon en de toepassing voor het leren van de tweede taal. 
We zijn 9 partners in Europa: Oostenrijk, België, Ierland, Portugal en Spanje.
Samen zullen we verschillende bronnen ontwikkelen

Gespecialiseerde educatieve Guides :

“Smart makings” met de onderwijscentra Moeder Tongues (Ierland), Baby Erasmus (Spanje), La Rueda Kindergarten (Oostenrijk) en Super Lexi (België) ontwikkelen een gids voor leraren en gezinnen die uitleggen wat meerdere intelligenties zijn en hoe met dit instrument te werken. Samen zullen we ook een andere activiteitengids ontwikkelen die is aangepast aan de verschillende intelligenties van studenten, die docenten in het klaslokaal kunnen gebruiken om een tweede taal te onderwijzen.

Gamificatie :

De onderzoeksgroep “NODO Educational” aan de Universiteit van Extremadura zal, in samenwerking met de Munster Tralee Universiteit van Ierland, educatieve spelletjes ontwikkelen voor kinderen om een tweede taal te leren op het internet en andere hulpmiddelen.
Cartoon :
De GLOW Animation Studio zal een serie cartoons van 10 hoofdstukken maken uit het activiteitenboek “BABO the Dragon” dat door scholen in heel Europa wordt gebruikt om Engels te onderwijzen aan kinderen van 2 tot 5 jaar.
Toepassing in de onderwijssector :
Het internationale bedrijf in Portugal “Tecnologias Imaginadas” zal een Educational Application ontwikkelen om een tweede taal te leren op basis van een van de games die zijn ontwikkeld door de UEX onderzoeksgroep NODO educative for children.